بازاریابی (Retail)

ما به خرده‌فروشان کمک میکنیم ارزش بیافرینند، و نیاز خود در هر یک از عناصر آمیخته ی بازاریابی را پیدا کنند

خدمات مشاوره مدیریت به شرکت ها کمک کرده‌ داده‌هایی که در اختیار دارند را درک کرده، بینش‌های معنادار ایجاد نموده، و استراتژی‌های بازاریابی را که هم برای مشتری ارزش ایجاد کرده و هم سبب رشد پایدار شود، ایجاد کنند.

نحوه ی فعالیت ما

.

ما به مشتریان کمک کرده تا دیدگاه مخصوص به خود را برای ایجاد ارزش در مناطق، محصولات، قالب‌ها و محیط‌های رقابتی خود ایجاد نمایند. بر اساس اینکه چالش پیش روی ما چه باشد، همکاری ما با مشتریان شامل موارد زیر می‌شود:

.

  • برندینگ: ما به مشتریان کمک کرده تا استراتژی‌های برند‌ مرتبط و متمایز، هم برای فروشگاه و هم شرکت خلق کنند. برند‌ها مهم‌ترین نقطۀ ارتباطی خرده‌فروشان با مشتریان بوده که سبب ایجاد ارتباط همیشگی با مشتریان، کارکنان و سرمایه‌گذاران شده و باعث فروش و سود پایدارتر و بیشتر می‌شوند. بنابر یک تحلیل علمی در حوزه مدیریت ، برند‌های قوی‌تر در یک مدت هفت ساله حدود 5 درصد حاشیۀ سودی بیشتر از شرکت‌های دارای برند ضعیف دارند.

.

  • بهینه‌سازی ترکیب کانال‌ها: ما به مشتریان کمک می‌کنیم برنامه‌ریزی و خرید کانال‌های جدید را کنترل کنند. ما از ابزار‌هایی مانند Reach-Cost-Quality (RCQ), Marketing Mix Modeling (MMM), وLocal Media Excellence (LoMEX) استفاده کرده تا به تصمیم‌گیری بهتر در زمینۀ بازاریابی، و افزایش بازگشت سرمایۀ بازاریابی کمک کنیم.

.

  • مدیریت ارزش عمر مشتری (Customer lifetime value): ما به مشتریان کمک کرده تا مشتریان خود را جذب کرده و در طول زمان ارزش ایجاد کنند. مدیریت فعال ارزش عمر مشتری از تمام پتانسیل‌های او- از طریق استفادۀ بهینه از کانال‌ها، کمپین‌های هدفمند و برنامه‌های وفاداری بر اساس ارزش افزوده- استفاده می‌کند.

.

  • برتری در زمینۀ دیجیتال: ما به مشتریان کمک کرده تا رفتار مردم در فضای دیجیتال را درک کرده و بر اساس آن روند کانال‌های خود را تغییر دهند. ما تجربه و ابزار‌های لازم برای کمک به برتری در بازاریابی دیجیتال، استفادۀ حداکثری از فضای مجازی، و مدیریت فعال بازگشت سرمایۀ بازاریابی را در اختیار داریم.

.

  • بینش‌های مشتری: ما به مشتریان کمک کرده تا بهترین روش‌های بررسی و طبقه‌بندی را که عوامل موثر بر رفتار مشتری را فهمیده و مهم‌ترین گروه‌های هدف را شناسایی می‌کنند، به کار برند. تخصص ما در زمینۀ کار با داده‌های مشتری شامل جمع‌آوری داده‌ها و تبدیل آن‌ها به بینش است.

.

  • ایجاد ظرفیت: مشاوران بازاریابی ما از گسترۀ وسیعی از ابزار‌های توانمندساز و برنامه‌های آموزشی استفاده کرده تا به خرده‌فروشان در استفادۀ حداکثری از تیم بازاریابی خود کمک کنند. ما از ابزار‌های ارزیابی برای بررسی ظرفیت بازاریابی خرده‌فروش استفاده کرده و کلاس‌هایی برای آموزش خرده‌فروشی آنلاین و مدیریت روابط ارائه می دهیم. ما با مشتریان خود در زمینۀ طراحی بخش‌ها و فرایندها‌ی بازاریابی، که در جهت اهداف شرکت هستند، کار می‌کنیم.
فهرست