انرژی های نو و تجدید پذیر (Power)

ما به مشتریان کمک می‌کنیم در تغییرات جهانی در بخش انرژی دوام آورده، سیستم‌های خورشیدی، بادی، بیومس، ذخیره‌سازی، بیوگازی و آبی را برنامه‌ریزی و اجرا کرده، و در سراسر زنجیرۀ ارزش عملیات خود را بهینه سازی نمایند

در حالی که هزینه‌های فناری در حال کاهش بوده و نگرانی‌های محیطی در حال افزایش هستند، سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر فرصت‌های روزافزونی را برای شرکت‌های بزرگ و یا نوظهور ایجاد می‌کنند. ما با سازمان‌ها در سراسر بخش انرژی، تولیدکنندگان، توسعه‌دهندگان، سرمایه‌گذاران، شرکت‌های فناوری، بدنه‌های دولتی، و قانون‌گزاران همکاری کرده تا استراتژی‌های صنعت را ایجاد نموده، عملیات را بهبود داده و ارزش افزوده ایجاد کنند.

ما همچنین با مشتریانی با چالش‌های خاص، از کارایی سرمایه‌گذاری گرفته تا تحلیل دیجیتال و از بازطراحی سیاست‌ها تا قانون‌گزاری همکاری می‌کنیم. تخصص تیم مدیریتی و مشاوران ما با شبکۀ بزرگی از مشاوران و متخصصان با دانش روز در صنایع، عملکردها، و بخش‌های مختلف پشتیبانی می‌شوند.

فعالیت های ما

.
   .

  • بهبود کیفیت خدمات و رضایت مشتری، و کاهش هزینه‌ها: با دیجتال و امروزی (Lean) کردن عملیات، به منظور خدمات بهتر و سریع‌تر، و پیوستگی در تمام کانال‌ها.

.

  • به دست آوردن مشتریان جدید خرده‌فروشی: با ارائۀ محصولات سفارشی، بهبود ترکیب کانال‌ها، و ارائۀ خدماتی که مشتریان آن را ارزشمند می‌دانند.

.

  • کاهش ریزش در بازار‌های آزاد شده: با سفارشی‌سازی نقاط ارتباط و ترکیب تحلیل پیشرفته با اطلاعات مشتری، به منظور کاهش تغییر ارائه‌دهنده توسط آن‌ها

.

  • شناسایی فرصت‌های رشد سود: با شناسایی فرصت‌های استفاده نشده، بهینه‌سازی قیمت‌گذاری و حاشیۀ سود، و ارائۀ خدمات مرتبط با هر بخش

.

  • ایجاد تجربۀ مشتری: در منبع انرژی خورشیدی و سایر منابع انرژی، به منظور افزایش درآمد و تطابق با نیاز‌های جدید مشتریان

مثال‌هایی جهانی از اثرگذاری خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

استراتژی جامع برای یک تولیدکنندۀ برق

کمک به یک تولیدکنندۀ برق در امریکای شمالی در اجرای یک استراتژی جامع، رشد کسب‌و‌کار‌های خرد، و ارزیابی تاثیرات منابع توزیع‌شدۀ انرژی در کسب‌و‌کار.

توسعۀ انرژی خورشیدی

کار با یک شرکت گردشگری در امریکای شمالی بر روی طرح توجیهی و برنامه‌ریزی توسعۀ یک پروژۀ سلول‌های خورشیدی، به منظور تامین 15 درصد از انرژی مورد نیاز.

مزیت رقابتی برای یک تولیدکنندۀ انرژی بادی

توسعۀ فرصت‌های افزایش بازدهی با یک تولیدکنندۀ انرژی بادی در دریا، و کاهش 30 درصدی هزینه‌های سرمایه‌گذاری و شتابدهی 10 درصدی به زمان انجام پروژه.

ارزیابی فرصت‌ها در زمینۀ انرژی‌های تجدیدپذیری

ارزیابی فرصت‌های موجود در یک کشور در حال توسعه، در رشد انرژی‌های تجدیدپذیر در تامین برق مورد نیاز به جای روش سنتی، و در نتیجه کاهش 10 درصدی کل هزینه‌های سیستم و 40 درصدی گازهای گلخانه‌ای.

فهرست