امور خیریه (Public & Social)

تاثیرات اجتماعی را چند برابر کنید

ما به سازمان‌های خیریۀ خصوصی، و همچنین افراد خیر کمک می‌کنیم استراتژی خود را برای تاثیرات اجتماعی طراحی کرده و توسعه دهند.

ما از تجربه و دانش وسیع خود در زمینه‌های مختلف، مانند کشاورزی، توسعۀ اقتصادی، بهداشت عمومی، دانش مالی، پایداری، زیرساخت و توسعۀ شهری، آموزش و سرمایه‌گذاری، استفاده کرده تا به سازمان‌های خیریه کمک کنیم مهم‌ترین چالش‌های جامعه را حل کنند.

فعالیت های ما

.

  • ارتقای استراتژی‌های خیریه ها

کمک به سازمان‌های بزرگ در توسعۀ نظریات تغییر و نظریات اجرای کلی و متمرکز بر یک مشکل-منطقه، طراحی استراتژی‌های جدید برای پورتفوهای سرمایه‌گذاری، بهبود هماهنگی سازمانی، و اطمینان از حاکمیت موثر

.

  • طراحی سازمان‌های جدید

ایجاد و اجرای استراتژی برای برنامه‌های بزرگ خیرخواهانه که سرمایۀ بالایی را استفاده می‌کنند (بیش از 1 میلیارد تومان) و روی یک موضوع خاص تمرکز دارند

.

  • بهبود عملکرد نمایندگی‌های مختلف

همکاری مستقیم با نمایندگی‌های سازمان‌های همکار با ما، در جهت پشتیبانی آن‌ها در تغییر استراتژی‌ها، مدل‌های سازماندهی، مدل‌های حاکمیت و عملیاتشان

.

  • ارزیابی تاثیر سازمان

کمک به ایجاد فرایند‌هایی برای محاسبۀ دقیق و ارزیابی تاثیرات سازمان از طریق شناخت دقیق آنچه در سازمان در حال اجرای صحیح است و آنچه اینگونه نیست

.

  • ایجاد سازمان‌های جدید

کمک به خیرین در رسیدن به چشم‌انداز خود، با پشتیبانی در طراحی نهادها و یا پروژه‌های خیرخواهانه، شامل سازمان‌های خیریه، شرکت‌های خیریه، همکاری‌ها با بخش دولتی، میزبانی از مراسم خیریه، و پلتفرم‌های همکاری چند خیر، که شامل طراحی استراتژی و مدل اجرایی می‌شود

.

  • توسعۀ اهداف و استراتژی‌های شرکتی

همکاری با شرکت‌ها به منظور اجرای استراتژی‌ها و برنامه‌هایی که تاثیرات اجتماعی شرکت را رشد می‌دهند. در این فرایند هدف افزایش انگیزۀ کارکنان، شناخت و کاهش ریسک، و افزایش رقابت‌پذری سازمان است

.

  • ایجاد کمپین جدید

کمک به ایجاد همکاری با دیگر خیرین به منظور چند برابر سازی میزان تاثیر و طراحی استراتژی‌ها، مدل‌های عملیاتی و حاکمیتی برای این همکاری‌های بزرگ که با به اشتراک‌گذاری منابع همراه هستند

.

  • بهبود حاکمیت

کمک به سازمان‌های خیریه برای تقویت ساختار، فرایند‌ها و ترکیب هیئت مدیره، به منظور اطمینان از رسیدن به اهداف

فهرست