استراتژی (Agriculture)

ما به شرکت‌های کشت و صنعت کمک می‌کنیم در آیندۀ نامعلوم ناشی از تغییرات بازار محصولات، تغییرات اقلیمی و رشد ابزار‌های دیجیتال، پایدار بمانند.

.

ما در مورد مسائل وسیعی، از استراتژی‌های کسب‌و‌کار و شرکتی گرفته تا ادغام و تملیک، مشاوره می‌دهیم. دیدگاه ما تمام بخش‌های زنجیرۀ ارزش را در بر گرفته، و پشتیبانی تخصصی را با ابزار‌های منحصربه‌فرد، تحلیل، و دیگر دانش‌های مربوط به صنعت مانند سلامتی حیوانات، محصولات بسته‌بندی شده، بخش عمومی، استراتژی شرکتی و تامین مالی خصوصی ترکیب می‌نماید.

فعالیت های ما

.

  • بهبود عملکرد در سراسر پورتفوی، شناخت فرصت‌های پیشرفت در کسب‌و‌کار‌های جدید، و شناسایی نقاطی که به عقب‌نشینی و کاهش سرمایه‌گذاری نیاز دارند.

.

  • ایجاد استراتژی‌های نوآوری و اجرای برنامه‌هایی برای برتری در بازاری دینامیک

.

  • قدرت‌بخشی به فرایند ایجاد استراتژی شرکت‌ها، به منظور تصمیم‌گیری و عملکرد بهتر

مثال‌هایی جهانی ازاثرگذاری خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

حرکت در مسیر رشد بخش دیجیتال

پشتیبانی از یک تامین‌کنندۀ مواد اولیه در استراتژی دیجیتالش، با نتیجۀ تملیک چند کسب‌و‌کار و ایجاد کسب‌و‌کار جدید.

بررسی جامع پورتفوی

خدمات مشاوره مدیریت موجب کمک به یک شرکت در ارزیابی تمرکز منابع و تمرکز بر فرصت‌ها در بخش‌های ارگانیک و غیرارگانیک، شد.

فهرست