استراتژی (Paper)

ما به سازمان‌ها کمک می‌کنیم برای رشد سودآور، حتی در زمان تغییر تقاضا، برنامه‌های خود را ایجاد، بهینه و اجرا کنند

فعالیت های ما

.
   .

جهان صنایع کاغذ و چوب در سنت پایه داشته، و بر اساس برداشت و استفاده از مواد پایه‌ای و تغییر بر اساس تغییر میزان تقاضا است. ما به مشتریان کمک می‌کنیم استراتژی‌های کسب‌و‌کار و مدل‌های عملیاتی خود را برای مقابله با مشکلات کسب‌و‌کار، مانند چگونگی و جای رشد در زمان ثبات در هستۀ کسب‌و‌کار، چگونگی کاهش هزینه‌ها در مقابله با فشار‌های هزینه‌ای- قیمتی، و چگونگی تغییر استراتژی‌ها و ظرفیت‌ها در بازار‌های در حال رکود مانند کاغذ‌های گرافیک است. ما همچنین به شرکت‌ها کمک می‌کنیم از فرصت‌های نوآوری، هم در بخش‌های عملیاتی مانند کاهش مصرف انرژی، و هم در بخش‌های مربوط به محصول مانند بسته‌بندی استفاده کنند.

 .

ما با شرکت‌ها و دولت‌ها در شناخت و واکنش به فرصت‌ها و روند‌های رشد در منطقه و جهان مانند حرکت به سمت پلتفرم‌های آنلاین، که سبب کاهش میزان تقاضا برای کاغذ در بسیاری از بازار‌ها شده است همکاری می‌کنیم. ما با آن‌ها در استفاده از فرصت رشد تقاضای دستمال کاغذی، با رشد سطح متوسط در جوامع همکاری می‌کنیم. این مسائل تمام بخش‌های صنعت را در بر می‌گیرد، حتی اگر یک سازمان دولتی بوده و در مدیریت جنگل‌ها، ساخت‌و‌ساز، بسته‌بندی و انرژی، و یا توزیع مداخله داشته باشد.

متخصصان ارشد ما تجربۀ تدوین استراتزی را داشته و در دیگر جنبه‌های زنجیرۀ ارزش هم تخصص دارند. آن‌ها به سازمان‌ها در سراسر دنیا کمک می‌کنند روند‌ها و سیاست‌های مرتبط را برای تعیین چگونگی و جای رقابت در جهانی پرتغییر شناسایی نمایند. ما می‌توانیم در شناخت فرصت‌های رشد، بازطراحی پورتفوی‌ها و مدل‌های کسب‌و‌کار به منظور استفاده از فرصت‌های جدید، و بازتوزیع منابع واحد‌ها برای پشتیبانی بهتر از اهداف سازمان به شرکت‌ها کمک کنیم.

مثال‌هایی جهانی از اثرگذاری خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

در عین تغییر تقاضای مشتریان برای کاغذ‌های سنتی، صنعت مشاوره مدیریت به بزرگ‌ترین بازیگران صنعت کاغذ کمک کرده برای خدمت به بازار‌ها و مشتریان جدید پورتفوی محصولات و تاثیرات جغرافیایی خود را تغییر داده و ساختار سازمانی و مدل حاکیمت خود را متحول سازند.

جدای از استراتژی شرکتی، در ارزیابی عملکرد واحد‌های کسب‌و‌کار، ارزیابی همکاری‌های احتمالی و تحلیل و آمادگی برای تهدید‌های محیطی نیز مشاوره مدیریت خدماتی داشته است. مشاوران برجسته، شناخت عمیقی از دینامیک رشد صنایع مختلف و بهترین روش‌های عملیاتی و صنعتی را در همکاری‌ها مورد استفاده قرار داده و از این اطلاعات برای کمک به مشتریان در هماهنگ‌سازی استراتژی‌ها و به دست آوردن مزیت رقابتی استفاده می کنند.

مثال‌هایی از خدمات ارائه شده به مشتریان، در نقاط مختلف جهان:

  • کمک به یک تولیدکنندۀ محصولات چوبی در ایجاد استراتژی بیوانرژی و بیومواد

  • کمک به یک شرکت بسته‌بندی در شناسایی روند‌های کلیدی بازار و تعیین محل و روش رشد در امریکای شمالی و اروپا

  • کمک به یک تولیدکننده در ایجاد استراتژی بازار چوب و توزیع آن، برای بازار امریکای شمالی

صنعت مشاوره مدیریت پیوسته در حال سرمایه‌گذاری در تحقیقات بر روی مسائل کنونی و پیش‌بینی شده در این صنعت می باشد.

فهرست