استراتژی و ریسک (Power)

ما به شرکت‌های تولیدی، سرمایه‌گذاران، و دولت‌ها کمک می‌کنیم تصمیمات استراتژیک و مالی دقیقی را اتخاذ کرده و در محیط پرتغییر و دائما در حال توسعۀ بخش انرژی اجرا نمایند

در حالی که بخش تولید نیرو در حال پیچیده شدن است، ما به مشتریان کمک می‌کنیم فرصت‌ها و چالش‌های ناشی از تغییر جامعه در جهت کاهش میزان کربن، رشد انرژی‌های تجدیدپذیر، فشار بازیگران نوظهور، و آزادسازی روزافزون بازار را مدیریت نمایند.

فعالیت های ما

.
   .

توسعۀ استراتژی شرکتی: ما فرصت‌های رشد در یک بخش پرتغییر را شناسایی کرده و فرایند‌های تصمیم‌گیری و ارزیابی را ارتقا می‌دهیم.

   .

شناخت شرایط بازار: ما ارزیابی می‌کنیم که چگونه بازار‌ها، فناوری‌ها، و ارزش‌ها در حال تغییر بوده و اطلاعات لازم برای راهنمایی در برنامه‌ریزی پورتفوی، ارزشگذاری دارایی و سرمایه‌گذاری را ایجاد می‌نماییم.

   .

ایجاد تولیدکنندۀ چابک: ما به مشتریان کمک می‌کنیم به جای ماه‌ها طی چند روز تصمیم‌گیری کرده، ارزش افزودۀ زمان کار را دوبرابر نموده، نوآوری را در کل سازمان تکثیر کرده و کارایی تولید را تا 25 درصد افزایش دهند.

   .

ارزیابی سناریوهای سیاست‌گذاری بر اساس ارزش تت تاثیر: ما به مشتریان کمک می‌کنیم استراتژی‌های ملی انرژی طراحی کرده، تغییرات بازار را درک نموده و کسب‌و‌کارهای خود را نسبت به تغییرات در سیاست‌گذاری‌ها مقاوم‌تر کنند.

   .

بهبود مدیریت تجارت و انرژی: ما برای بهینه‌سازی فعالیت‌های تجاری و ساختار‌های سازمانی کار کرده، با استفاده از تحلیل پیشرفته به دنبال بهینه‌سازی ریسک و بازدهی سرمایه‌گذاری بوده، و ظرفیت‌های شرکت‌ها را برای ایجاد منفعت برای مشتریان رشد می‌دهیم.

مثال‌هایی جهانی از اثرگذاری خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

ارزیابی دارایی‌های نیروگاه قبل از خصوصی‌سازی

پشتیبانی از یک دولت با ارزیابی دارایی‌های نیروگاه، با استفاده از یک مدل تخصصی، و در نتیجه فرایند دقیق‌تر و موفق خصوصی‌سازی.

بهینه‌سازی پورتفوی گاز

کمک به یک شرکت میان‌دستی در شناسایی دارایی‌های جذاب و تعیین موازین قراردادها، و تعریف نقشۀ مسیری برای تغییر سازماندهی تجاری، و در نتیجه ایجاد 200 میلیون یورو حاشیۀ سود در سال اول.

بازطراحی مدیریت پورتفوی

کمک به بازطراحی پورتفوی دارایی‌های تولید محصول در یک شرکت تولیدکنندۀ آمریکایی، و ارائۀ ارزیابی از بازار‌های محلی و گزینه‌های فروش دارایی‌های فرسوده در سناریوهای مختلف.

شناسایی اهداف استراتژیک

کار با یک تولیدکنندۀ اروپایی به منظور هدفگذاری استراتژیک پورتفوی و واحد مدیریت، و در نتیجه شناسایی سرمایه‌گذاری‌هایی بین 2 تا 3 میلیارد یورو در دارایی‌ها.

یکپارچه‌سازی فعالیت‌های تجاری

پشتیبانی از یک تولیدکننده در یکپارچه‌سازی فعالیت‌های تجاری در یک مرکز تجاری و ایجاد سیستم‌ها، فرایند‌ها، و ظرفیت‌های پشتیبانی، به منظور صرفه‌جویی 800 میلیون یورویی در هزینه‌ها و افزایش درآمد.

مدلسازی بازار‌های جهانی برق

ایجاد یک پیش‌بینی از سال 2040 در 10 بازار جهانی برق با ایجاد مدل، توسعۀ سناریو‌های تغییر بازار، تحلیل عوامل و شاخص‌ها، و شناسایی مهم‌ترین اطلاعات، فرصت‌ها و ریسک‌ها برای کسب‌و‌کار‌ها در هر بازار.

فهرست