استراتژی و تامین مالی شرکت (Financial)

ما به شرکت‌های خدمات مالی کمک می‌کنیم استراتژی‌های برنده‌ای را تعریف، ایجاد و حفظ نمایند

شبکۀ ما از استراتژیست‌ها با بانک‌ها، بیمه‌گران، مدیران دارایی و شرکت‌های پرداخت کار کرده تا به آن‌ها در تعریف، ایجاد و حفظ پورتفویی از کسب‌و‌کار‌های برتر کمک کرده، عملکرد‌ها را با اهداف بلندمدت هماهنگ نموده و ریسک را متعادل‌سازی نمایند.

ما با مشتریان بر روی مسائل مرتبط با مدیریت شرکت، مانند رشد، ترکیب پورتفوی، استراتژی سطح کسب‌و‌کار، تاثیر روند‌های جهانی و مدیریت ذی‌نفعان دولتی همکاری می‌کنیم. همکاران و متخصصان ما در زمینه‌های استراتژی بالا به پایین و نوآوری، که برای رقابت در بازار متغیر امروزی و بازار‌های نوظهور لازم هستند تخصص دارند.

متخصصان بخش تامین مالی ما مشاورانی حرفه‌ای در تامین مالی و ایجاد ارزش هستند. ما با مدیران مالی بر روی مسائل سازماندهی مالی، استراتژی پورتفوی و تصمیمات مهم سرمایه‌گذاری؛ مرتبط‌سازی استراتژی شرکتی با عملکرد در بازار‌های مالی؛ ارتباط با سرمایه‌گذاران؛ اطمینان از هماهنگی ادغام و تملیک با استراتژی کلی؛ و دقت در ارزیابی استراتژیک و برنامه‌ریزی یکپارچه‌سازی همکاری می‌کنیم.

متخصصان ما با مشتریان بر روی برنامه‌ریزی شرکتی، ارائۀ چشم‌انداز‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت با مشتریان همکاری می‌کنند. ما با مدیران و دیگر مشاوران، به منظور رشد و هم‌افزایی دانش و اطمینان از تاثیرگذاری بیشینه با هم همکاری نزدیکی دارند.

فهرست