استراتژی (Oil & Gas)

ما به شرکت‌های نفت و گاز کمک می‌کنیم استراتژی‌های خود را برای رشد و ایجاد ارزش، در یک محیط متغیر و غیرقابل پیش‌بینی ایجاد نمایند

.

.

به منظور برتری در بازار‌های امروزی، کسب و کار‌های موفق به  استراتژی به عنوان یک مفهوم دینامیک نگاه می‌کنند. اصول ایجاد استراتژی بر پایۀ تولیدات و قیمت‌ها در کوتاه‌مدت چالش‌زا بوده، و تیم‌های مدیریتی را مجبور می‌کند در میان‌مدت و بلند‌مدت دائم انتظارات خود را تغییر دهند. در نتیجه، شرکت‌های صنعت نفت و گاز دائما با چالش‌های استراتژیک و تصمیم‌های پیچیده روبه‌رو هستند.

برای کمک به این مشتریان در مدیریت پیچیدگی، ما دیدگاه‌های منحصر به‌فرد خود را، از ابزار‌هایی که در کوتاه‌مدت بهبود نقدینگی را به همراه دارد گرفته، تا مدل‌های بی‌همتای بازار که در فرایند ایجاد استراتژی سناریو‌های دقیقی را برای عرضه و تقاضا ایجاد خواهند نمود به پای میز مشاوره می‌آوریم.

مشتریان ما به تعداد زیادی مشاور با تجربۀ بالا در ایجاد استراتژی در صنعت نفت و گاز، یک شبکۀ بین المللی از مشاوران و خبرگان صنعت، و مشاورانی دیگر در بخش استراتژی و تامین مالی دسترسی خواهند داشت.

مثال‌هایی جهانی ازاثرگذاری خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

استفاده از ابزار پورتفو

مشاوره به یک شرکت مستقل با اندازۀ متوسط در بهینه‌سازی پورتفوی اکتشافشان برای میزان تولیدات، ریسک و بازدهی در کوتاه‌مدت و بلندمدت، باعث دو برابر شدن میانگین تولیدات شرکت شد.

پشتیبانی از رشد تولیدات

کمک به یک مدیرعامل جدید در یک شرکت بالادستی، شناسایی نقاط پیشرفت و شناسایی فرصت‌های کاهش هزینه، منجر به رشد بیش از 5 درصدی تولید، و پیدا شدن مخزن جدیدی در یکی از نقاط شناسایی شد.

شناسایی بخش‌های جدید در صنعت انرژی

پشتیبانی از شرکتها با ایجاد نقشۀ سیستم‌های انرژی جهانی در آِینده، در  بخشهای متنوع، تحلیل سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های متنوع با استفاده از سناریو‌های احتمالی آیندۀ انرژی .

ایجاد برنامه جامع گاز

همکاری شرکت مشاوره مدیریت با یک دولت در خاورمیانه‌ به منظور ایجاد برنامۀ جامع گاز برای رفع نیاز‌ها تا سال 2030. شامل یک بررسی اجمالی در مورد تامین‌کنندگان و حاشیه‌های سود در سطوح مختلف تامین، و ایجاد پیش‌بینی هزینه‌های رفع نیاز‌های این بازار. این پروژه راهکار‌های بهینه برای بخش‌های صنعتی و تجاری صنعت، به منظور بیشینه‌سازی تاثیرات اقتصادی را مشخص نمود.

ارائه دیدگاه ‌ها در موضوع تغییر قوانین

کمک به یک کنسرسیوم اپراتور‌ها که در برابر عدم قطعیت حاصل از تغییر قوانین قرار داشتند، با ارائۀ دیدگاه‌های علمی در مورد قوانین مالی و غیرمالی جهانی، مدلسازی داده‌های صنعت به منظور ایجاد دیدی مشترک در مورد تاثیر تغییرات و ایجاد راه‌هایی برای ارتباط با قانون‌گزاران، همکاران و جامعۀ بزرگ‌تر.

فهرست