استارتاپ ها و سرمایه گذاری های خطر پذیر (Tech-Media)

شتابدهی به نسل بعدی نوآوران

استارت‌آپ‌ها سبب نوآوری‌های بزرگی در جهان امروز شده‌اند.

.

ما با مشاوره بر مبنای حقایق و داده‌ها، ایجاد ظرفیت‌ها و ارتباطات به بنیان‌گزاران و سرمایه‌گزاران آن‌ها کمک می‌کنیم.

نحوه فعالیت‌ ما

برتری در قیمت‌گذاری

بهبود قیمت گذاری، مدیریت تخفیف و طراحی پیشنهادات

.

استراتژی رشد

پیدا کردن مسیر‌های جدید رشد برای ارتقای مسیر شرکت

.

جذب و حفظ مشتری

اجرای بهترین روش‌ها در بازاریابی دیجیتال و روش‌های ایجاد وفاداری

.

ارزیابی سریع بازار

شناسایی بهترین روش‌ها و مثال‌های پیشین، به منظور بیشینه‌سازی فروش و کل بازار موجود.

.

بررسی پورتفو نسبت به رقبا

ارزیابی عملکرد پورتفوی نسبت به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر مرتبط و استارت‌آپ‌های خصوصی

.

شتابدهی کسب و کار‌های جدید

عملیاتی‌سازی ایده‌ها و امکان رشد سریع با خدمات اجرایی جامع

.

نوآوری سازمانی

پیشی گرفتن در بخش نوآوری و درگیر ساختن استارت‌آپ‌ها در مهم‌ترین الزامات استراتژیک

مثال‌هایی جهانی ازاثرگذاری خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

تغییر عملیات‌ها

کمک به یک بازیگر تجارت الکترونیک با 150 میلیون دلار درآمد، مشتریان در حال کاهش، و هزینۀانبارداری بالا در رشد درآمد ناخالص به میزان بیش از 14 میلیون دلار، با استفاده از بهبود در تدارکات، برنامه‌ریزی تقاضا، ساختار قیمت‌گذاری و وفاداری مشتری.

برتری در فروش

دوبرابر کردن رشد یک استارت‌آپ نرم‌افزاری با کاهش زمان لازم برای فروش محصول و افزایش کارایی فروشندگان به میزان 50 تا 100 درصد.

جذب مشتری

افزایش درآمد به میزان 30 درصد برای یک خرده‌فروش آنلاین تخصصی با توسعۀ استراتژی دیجیتال جذب مخاطب، بهینه‌سازی جستجوی ارگانیک و بهبود عملکرد جستجوی غیرارگانیک.

توسعۀ بازار

تعریف بازار‌های بعدی برای ورود برای یک استارت‌آپ اینترنتی، شناسایی کاندیدها به منظور ایجاد یک مرکز محلی، و شناسایی و مصاحبه با مشتریان احتمالی؛ نقشۀ مسیر توسعۀ بازار برای مرحلۀ بعدی تامین مالی حیاتی بود.

اطلاعات مرتبط بازار

آماده‌سازی تحلیل اندازۀ بازار برای یک استارت‌آپ نرم‌افزاری B2B برای مذاکره با سرمایه‌گذاران در مراحل بعدی تامین مالی.

ایجاد کسب‌و‌کار جدید

کمک به تعریف یک کسب‌و‌کار بر اساس اطلاعات منحصربه‌فرد مشتری و ظرفیت‌های طراحی ، که سبب تامین مالی بالاتر از میانگین برای استارت‌آپ شد.

فهرست