آب و فاضلاب (Power)

ما به مشتریان بخش های خصوصی و دولتی در صنعت آب و فاضلاب کمک می‌کنیم از مزایای اجتماعی و اقتصادی این صنعت بهره برده، هزینه‌ها را کاهش داده و ریسک را به کمترین میزان خود برسانند

رشد جمعیت جهان، شهرها و تولید ناخالص ملی سبب فشار بر بخش آب و فاصلاب شده است. پیش‌بینی می‌شود تا سال 2030 شکاف میان عرضه و تقاضای آب به 40 درصد برسد. امروزه حدود سه‌چهارم تمام فاضلاب‌های دنیا به زمین‌های اطراف شهرها ختم شده، که هزینه‌های زیست‌محیطی بسیاری را به بار آورده و امکان ارزش‌آفرینی از بازیافت و استفادۀ مجدد را از بین می‌برد.

فعالیت های ما

.
   .
  • ایجاد برنامه‌های مدیریت آب: ما به دولت‌های محلی و کشوری کمک می‌کنیم سیستم تمصمیم‌گیری داده- محور ایجاد کرده، برای مدیریت ذی‌نفعان استراتژی‌هایی را تهیه کنند، راه‌حل‌های ارزاتچن را با توجه به منحنی‌های هزینه بیابند، موانع را شناسشایی نمایند، و برنامه‌های اجرایی مناسب ایجاد کنند. برای یک کشور که با کمبود عمدۀ آب مواجه بود، ما کمک کردیم با استفاده از یک روش مدیریت منابع چهار‌پنجم شکاف عرضه و تقاضای خود را بدون هیچ هزینه‌ای پوشش داده و استراتژی کشاورزی خود را برای ایجاد یک اقتصاد کم ‌مصرف در زمینۀ آب بازطراحی نماید.
.
   .
  • تغییر مراکز آب و فاضلاب: ما به مراکز آب و فاضلاب کمک می‌کنیم عملیات خود را همراه با تمام بخش‌های زنجیرۀ ارزش آب و فاضلاب، با بهینه‌سازی المان‌هایی مانند تعمیرات شبکه و ایستگاه پمپاژ، افزایش بازدهی پمپاژ، تصفیۀ با لجن، ساختار دارایی‌های بخش فاضلاب، کنترل هوادهی، و خدمات پشتیبانی تغییر دهند. با کمک ما یک مرکز آب در یکی از زیرمجموعه‌های خود امکان صرفه‌جویی تا 25 درصد هزینه‌های عملیاتی را شناسایی نمود.
.
   .
  • آب دیجیتال: مبحث دیجیتال در صنعت آب به یکی از مهم‌ترین مسائل تبدیل شده که می‌تواند به طور کلی دینامیک بازار در این بخش را تحت تاثیر قرار دهد. ما در شناخت نتایج استراتژیک بازار آب و توسعۀ تحلیلی از شرایط رقابت به مشتریان خود کمک می‌کنیم. ما به یک شرکت پیشرو در این بخش کمک کردیم از برد دیجیتال مسیر مشتری در شناسایی فرصت‌های پیشرفت که می‌تواند بازار مدیریت هوشمند و دیجیتال آب را متحول سازد استفاده نماید.
.
   .
  • بهینه‌سازی عملیات‌های صنعتی: ما به شرکت‌های صنعتی کمک می کنیم هزینه‌ها و ریسک‌های مصرف آب را مدیریت کرده و برای چالش‌هایی فراتر از چارچوب شرکت خود پاسخ‌هایی بیابند. ما به شرکت‌ها کمک کرده‌ایم تا صرفه‌جویی‌هایی احتمالی و دو رقمی در هزینه‌های غیرمستقیم آب شناسایی کرده و و از شرکت‌هایی که به دنبال اطمینان از ارتباط با تامین‌کنندگان قابل اطمینان و پایدار هستند حمایت می‌نماییم. برای شرکت‌هایی که به دنبال حذف هدررفت‌ها در عملیات خود هستند، ما در مورد شناسایی نقاط ضعف اصلی فرایند، صرفه‌جویی در زنجیرۀ تامین، و استفاده از طراحی محصول در کاهش مواد لازم در تولید مشاوره می‌دهیم.
.
   .
  • شناسایی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری سودده: اگر چه بازار 500 میلیارد دلاری آب و فاضلاب دارای فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری است، پیدا کردن فرصت‌های سودده در این بازار سخت است. ما به شرکت‌های ورودکننده به بازار و سرمایه‌گذاران در بررسی فناوری‌ها و اهداف کمک کرده و برای ایجاد استراتژی‌های ورود، استفاده از فرصت‌ها، و افزایش ابعاد به این مشتریان مشاوره می‌دهیم. اخبرا ما برای یک مشتری یک نقشۀ مسیر را برای یک استراتژی ایجاد کردیم که سبب رشد دو رقمی در شرکت شد. ما به سرمایه‌گذارانی که به دنبال سود در بخش فاضلاب هستند هم مشاوره می دهیم.
.
   .
  • استفاده از پتانسیل‌های خدمات در بخش آب و فاضلاب: ما در مورد هزینه‌های فناوری‌های کنونی و نوظهور در این حوزه اطلاعات ارائه کرده و به شرکت‌های عمومی و دولتی کمک می‌کنیم برای مدیریت فاضلاب استراتژی‌های یکپارچه‌ای ایجاد کنند. ما همچنین به دولت‌های محلی و ملی در ارزیابی تاثیر مواد قابل استخراج از بازیافت فاضلاب‌ها در استراتژی‌های مدیریت منابع و هدفگذاری‌های رشد اقتصادی کمک می‌کنیم.
.
   .
  • احیای محصولات و سیستم‌ها: بسیاری از سیستم‌های تولید و مصرف در اقتصادهای توسعه یافته بر تنها یک بار مصرف منابع تاکید دارند. برای مثال فقط 20 فلز از بین 60 فلز موجود نرخ بازیافت بیش از 25 درصد را دارا می باشند. ما به شرکت‌ها در ایجاد استراتژی‌های محصول و مدل‌های کسب‌و‌کاری که از فواید زیاد تولید بر مبنای بازیافت، مانند دسترسی بلندمدت به منابع استفاده می‌کنند کمک می‌کنیم.
فهرست