صنایع دارویی         

                    کمک به مشتریان در پیشی گرفتن از رقبا و نوآوری در سراسر صنایع علوم زیستی

فعالیت ‌های ما

تجاری‌سازی

کمک به مشتریان در بیشنیه‌سازی ارزش تجاری، با همکاری در ایجاد محصول، بازاریابی، فروش، و دسترسی به بازار

خدمات عمومی

کمک به شرکت‌های این صنایع در استفاده از فرصت‌های زنجیرۀ ارزش کالاهای عمومی، برند‌های این صنایع، محصولات پرطرفدار در بازار و ایجاد ارتباط میان ذی‌نفعان صنعت.

امور پزشکی

کمک به مشتریان در تبدیل بخش امور پزشکی به بخش سوم استراتژیک در سازمان، در کنار تحقیق و توسعه و امور تجاری

عملیات

استفاده از تخصص در عملیات در رشد عملکرد، افزایش درآمد و بهبود عملیات‌های داخل سازمان

تحقیق و توسعه

کمک به مشتریان در ایجاد ظرفیت‌های تحقیق و توسعه، به منظور رشد نوآوری، بهبود کارایی و عملکرد، و ایجاد استراتژی‌های موفق پورتفوی و دارایی‌ها

2021 - Hoda Consulting Group. All Rights Reserved ©