ایجاد تغییر پایدار و تاثیرات عمده، نمونه ای از تاثیر مشاوره مدیریت در صنعت برق

یک تولیدکنندۀ نیرو که با کاهش سود مواجه است تغییری در خود به وجود می‌آورد که سبب کسب بیش از 500 میلیون ارزش افزوده در 18 ماه می‌شود.

چالش

یک شرکت تولیدکنندۀ انرژی اروپایی با کاهش عمده‌ای در سوددهی مواجه شده بود، در حالی که انتظار می‌رفت تا دو یا سه سال دیگر درآمد کاهش پیدا کند. در اوائل بحران اقتصادی، تقاضا برای انرژی کاهش پیدا کرده، و رشد سالم جای خود را به رکود داده بود. ابزار‌های تولید در حال از دست دادن پول بودند، در حالی که انرژی‌های تجدیدپذیر در حال رشد بوده و ذغال سنگ ارزان صرفۀ اقتصادی نیروگاه‌های گازی را تهدید می‌کردند. به علاوه، افزایش قیمت سبب محدودیت در فشار‌های قانونی برای کاهش استفاده از ذغال سنگ شده بود.

سازماندهی این کسب‌و‌کار هم سبب مشکلاتی شده بود. تملیک نیروگاه‌ها توسط شرکت‌های خارجی سبب پیچیدگی بیشتر در عملکرد شرکت‌ها شده بود. تلاش‌های قبلی برای تغییر پایدار در ایجاد چنین تغییری در فرایند‌‌ها و عملکرد ناکام مانده بود. در شرایط تغییر در ساختار قدرت صنعت انرژی، گروه مشاوران برای کمک به مشتری در تغییر در عملکرد‌های مالی و عملیاتی فراخوانده شد.

یافتن

مشاوران با تیمی از شرکت مشتری به منظور شناخت فاکتور‌های موثر بر عملکرد تولید، تجارت، و بازاریابی؛ چگونگی ساده‌سازی فعالیت‌های شبیه به هم؛ و تغییر دیدگاه سازمان از هدفگذاری مالی به تلاش برای موفقیت سازمان در تمام ابعاد کار کردند.

در بررسی بخش تولید نیرو، مشاوران از ابزار منحصربه‌فرد خود در هدفگذاری میزان تولید انرژی در نیروگاه‌ها استفاده کرده تا نقاط احتمالی بهبود را در فرایند‌ها، مانند امروزی (Lean) کردن عملیات‌ها و افزایش دسترسی به نیروگاه‌ها شناسایی کنند. مشاوران همچنین به مشتری در توسعۀ مجموعه‌ای از شاخص‌های کلیدی عملکردی که به عملیات و اولویت‌های بودجه‌ای متصل بود کمک کرده، و تحلیلی جامع از ارزش پورتفوی را به منظور تعریف دارایی‌های مورد نیاز و غیرقابل استقاده اجرا نمودند.

در بررسی تجارت، مشاوران با استفاده از بهینه‌سازی فرایند‌های قیمت‌دهی در مزایده و مکانیزم عدم پیگیری آن، فرصت‌هایی را برای افزایش درآمد و سرعت‌بخشی به تغییرت سریع در بازار ایجاد کردند. در بازاریابی، مشاوران با بررسی و تغییر در برند، پیشنهادات و قیمت‌گذاری به مشتری کمک کردند در واحدی که در دو سال گذشته نصف مشتریان خود را از دست داده بود تغییر ایجاد کند.

به منظور ایجاد دیدگاهی مشتریک از چالش‌های سازمانی، مشاوران نقشه‌ای از هم‌پوشانی فعالیت‌های پشتیبانی را در واحد‌های مناطق مختلف شرکت ایجاد نمودند. در این حالت، مشتری ایجاد واحد‌های مشترک پشتیبانی در این مناطق را در دستور کار خود قرار داد.

با استفاده از ابزار بررسی سازمان، به منظور شناسایی فرصت‌های صرفه‌جویی در هزینه‌های مدیریتی، مشاوران متوجه شدند که در شرکت تقاضای بالایی برای گزارش‌های مالی مختص هر بخش از بخش مالی صورت گرفته، و این موضوع سبب کاهش کارایی این بخش شده است. مشاوران به مشتری کمک کردند گزارش‌های استانداردی که بیشترین استفاده را داشته ایجاد کرده و با کاهش میزان گزارش‌های اختصاصی و سفارشی بازدهی بخش مالی را بالا بردند.

شرکت متوجه شده بود که برای پایداری تغییرات سازمانی به تغییرات در فرهنگ‌ها، طرز فکر‌ها و رفتار‌ها نیاز دارد. مشاوران برای شناخت تغییراتی که در سازمان نیاز بود تا نحوۀ فکر عملکرد کارکنان را تغییر دهد با پرسنل تمامی سطوح مصاحبه کردند. انگیزش‌ها، فرایند‌های نظارتی، و مدیریت تاثیرات تغییر کرده و مدیران با مهم‌ترین شاخص‌های تاثیرگذار بر عملکرد آشنایی پیدا کردند.

تاثیر

در پایان پروژه، مشاوران فرصت‌هایی را برای رشد بیش از 1 میلیارد دلاری شناسایی کرده، که حدودا دو برابر هدف اولیه بود. سه‌چهارم این مقدار حاصل صرفه‌جویی در هزینه‌ها، و یک‌چهارم حاصل افزایش درآمد بود. در 18 ماه اولیه که مشاوران با مشتری کار می‌کردند، نصف این فرصت‌ها محقق شد.

افزایش درآمد عمدتا به دلیل بهینه‌سازی تجارت (و در کشور‌هایی با استفاده از بهبود قیمت‌دهی در مزایده، تا حدود 2 برابر افزایش در درآمد ناخالص)، بهبود فعالیت‌های بازاریابی، و افزایش دسترسی به منابع تولید انرژی حرارتی بود.

مدرک تاثیر حذف هم‌پوشانی در عملکرد‌ها در یک پروژۀ 100 میلیون دلاری در تدارکات فناوری اطلاعات نمایان شد. جایی که نمایندگی یک کشور این پروژه را آغاز کرده بود، بدون اینکه بداند پروژه‌ای مشابه در کشوری دیگر انجام شده است. هماهنگی بیشتر در عملیات سبب جلوگیری از چنین هدررفت‌هایی در آینده خواهد شد.

بخش مهمی از تغییرات ایجاد ظرفیت‌های داخلی برای بهبود بلندمدت در شرکت، پس از پایان همکاری بود. برای اطمینان از عملکرد مناسب پروژه، مجموعه‌ای از شاخص‌های کنترلی و هدفگذاری‌ها ایجاد شد، که این هدفگذاری‌ها در صورت تغییر در بازار به سرعت تغییر خواهند کرد.

2021 - Hoda Consulting Group. All Rights Reserved ©