سازماندهی

عملکرد سازمانی محصول تصمیم‌گیری درست، کاهش ضعف‌ها و تغییر فرهنگ و ظرفیت‌ها در صورت نیاز است.

در عین حال که شرکت‌های صنایع کاغذی با تغییر ظرفیت‌های خود تغییر پیدا می‌کنند، و تقاضا و سیاست‌گذاری در سراسر دنیا متحول می‌شود، ما با مشتریان در هماهنگ‌سازی ساختار سازمانی، ظرفیت‌ها و فرهنگ خود با این تغییرات همکاری می‌کنیم. ما به مشتریان خود کمک می‌کنیم اثربخشی سازمانی را ارزیابی کرده، و برای بهبود اهرم‌های کلیدی عملکرد استراتژی‌های مناسب را ایجاد و اجرا کنند.

ما چه کار می‌کنیم

متخصصان و مشاوران هدا در این صنایع، تجربه‌های مختلفی در کمک به شرکت‌های متنوع مانند شرکت‌های چوب‌بری، تولید‌کنندگان کاغذ، و شرکت‌های بسته‌بندی در تغییر سازماندهی دارند. ما از تغییرات جامع در سازمان‌ها حمایت کرده و به آن‌ها در بازطراحی در شرایط ادغام و یا تولید کاغذ کمک کرده‌ایم.

مثال‌هایی از تاثیر خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

  • کمک یک تیم مشاوره به دو بازیگر بزرگ در صنایع کاغذی در شرایط ادغام، و همکاری در طراحی و اجرای برنامۀ ایجاد ظرفیت‌ها در یک شرکت چوب‌بری به منظور بهبود بازدهی، و مشاوره به یک کسب‌و‌کار خانوادگی در تغییر مدل حاکمیتی خود.
  • یک شرکت مشاوره مدیریت به یک شرکت چوب‌بری که با استفاده از تملیک رشد کرده بود کمک کرد عملکرد و سلامت سازمانی خود را ارزیابی کرده، و فرهنگی یکپارچه را بر اساس پاسخگویی و تملک در سراسر سازمان بنیان گزارد. این تیم مشاوره از شاخص‌های سلامت سازمانی و ارزیابی شبکۀ اجتماعی انحصاری خود برای بررسی اثربخشی سازمان، فرهنگ و روابط استفاده کرد. همکاری بالای کارکنان در پاسخ‌دهی به پرسشنامه‌ها و همراهی مدیران این شرکت سبب دستیابی به اطلاعات مناسب و بازطراحی فرایند‌های تصمیم‌گیری، در کنار توسعۀ برنامه‌های رشد مهارت‌های فردی برای مدیران شد.
2021 - Hoda Consulting Group. All Rights Reserved ©