بانکداری خرد و مربوط به کسب‌و‌کارهای کوچک

ما با صندوق‌های  خصوصی و شرکت‌های خدمات مالی، با هدف ایجاد دوام در محیط دینامیک و سیاست‌گذاری‌های متغیر، شناخت رفتار مشتری و نوآوری دیجیتال همکاری می‌کنیم.

ما با بخش گسترده‌ای از بانک‌ها و شرکت‌های خدمات مالی برای تداوم در محیط دینامیک و متغیر، که در آن‌ها محدودیت‌های سیاستی، تغییرات رفتار مشتری و تغییرات دینامیک کانال‌‌های ارتباطی مانع بزرگی برای سودآوری محسوب می‌شوند کار می‌کنیم. دیدگاه ما در همکاری با مشتریان دیدگاهی منحصر به شرایط هر شرکت و بر پایۀ هم‌افزایی بوده و تخصص مربوط به صنعت و تجربه را در تحقیقات و تحلیل‌های کمی ترکیب می‌نماید. ما به بانک‌ها کمک می‌کنیم برای موفقیت در بلندمدت ظرفیت‌های مورد نیاز خود را ایجاد نمایند.

ما چه کار می‌کنیم

دیدگاه ما در کار با مشتریان در زمینه‌های زیر خواهد بود:

 • استراتژی: ما به مشتریان کمک می‌کنیم مسائل بنیادی مربوط به بانک‌ها را در سطوح کسب‌و‌کار و محصول حل کنند. در عصر رشد پیچیدگی‌های سیاستی، ما با بانک‌ها و شرکت‌های خدمات مالی در ایجاد یک چشم‌انداز استراتژیک که در هماهنگی با سیاست‌ها است با مشتریان همکاری می‌کنیم. کار ما با تحلیل و تحقیق منحصربه‌فرد که جهان محصولات خدمات مالی را، مانند محصولات مربوط به افراد و کسب‌و‌کار‌های کوچک، تایمن مالی و وام‌ها شامل می‌شود پشتیبانی می‌گردد.
 • سازماندهی و رهبری عملکرد: ما با نگاه به بهبود اجرای برنامه‌ها، فروش، و خدمات، و همچنین مسائل گسترده‌تر مانند ایجاد اعتماد و احترام به مشتری در تغییر فرهنگ بانک‌ها به آن‌ها کمک می‌کنیم.
 • عملیات و فناوری: بانک‌ها به طور روزافزونی به دنبال ساده‌سازی نحوۀ کار خود هستند. با شبکۀ جهانی و میان‌رشته‌ای، ما به آن‌ها کمک می‌کنیم از صنایع دیگر اصول عملیات در کلاس جهانی را اتخاذ کنند. ما همچنین در بازطراحی‌های جامع، کاهش هزینه‌ها، و افزایش کارایی فروش با آن‌ها همکاری می‌کنیم.
 • بازاریابی و توزیع: ما با بانک‌ها همکاری می‌کنیم تا به آن‌ها کمک کنیم مشتری- محور شوند. نقاط تمرکز اخیر ما شامل بهینه‌سازی شبکۀ توزیع، یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات مشتری در کانال‌های مختلف، و بهبود فناوری موبایل برای دسترسی بیشتر به مشتریان و وفاداری بیشتر آن‌ها می‌شود.
 • مدیریت ریسک: ما با مشتریان برای شناخت کامل و کاهش ریسک در عملیات، فناوری و امنیت مجازی همکاری می‌کنیم.

مثال‌هایی از تاثیر خدمات مشاوره مدیریت در حوزه بانکداری خصوصی

 • پشتیبانی از تغییر جامع در یک بانک پیشرو جهانی
 • کمک به یک بازیگر نوظهور در ایالات متحده، در طراحی یک پلتفرم بانکی دیجیتال
 • همکاری در تغییر روش‌ها و عملیات‌های فروش به منظور رشد سریع
 • کمک به بازطراحی عملیات‌های دریافت وام پس از ادغام دو بانک
 • همکاری با بانک بزرگی در امریکای شمالی در طراحی و اجرای استراتژی چندکاناله
 • همکاری با یک سازمان جهانی مالی به منظور ایجاد استراتژی امنیت فضای مجازی
2021 - Hoda Consulting Group. All Rights Reserved ©