صندوق‌های خصوصی

ما به صندوق‌های خصوصی کمک می‌کنیم در تمامی مراحل سرمایه‌گذاری، با استفاده از مدیریت مداوم شرکت‌های پورتفوی بازدهی خود را افزایش دهند. ما همچنین بر روی استراتژی سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش از طریق بهبود عملکرد به شرکت‌ها مشاوره می‌دهیم

ما شرکت مشاورۀ پیشرو در بخش صندوق‌های خصوصی هستیم. کار ما بر پایۀ همکاری میان مدیران، مشاوران و متخصصانی با دانش و شناخت عمیق از صندوق‌های خصوصی و پیچیدگی‌های چرخۀ سرمایه‌گذاری است. با بیش از 9500 مشاور که در 107 مرکز در بیش از 60 کشور جهان فعال هستند، ابعاد ما اطلاعات بی‌نظیری را در سراسر صنایع، مناطق و عملکرد‌های مختلف در بر گرفته و به ما اجازۀ ارائۀ دیدگاهی متفاوت در مشاورۀ صندوق‌های خصوصی را می‌دهد.

ما چه کار می‌کنیم

ما به صندوق‌های خصوصی در رشد بازدهی در سراسر چرخۀ سرمایه‌گذاری کمک کرده و استراتژی های شرکت را بهبود می‌دهیم.

  • ارزیابی سرمایه‌گذاری: کار ما با مشتریان در ارزیابی قبل از سرمایه‌گذاری متنوع و مخصوص نیاز‌های خاص مشتری است. ما در شناسایی و ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، با استفاده از فرایندی سیستماتیک، اهداف را ارزیابی نموده و اطلاعاتی آینده‌نگر، و مفید را در اختیار مشتریان قرار می‌دهیم. ما کلاس‌های اختصاصی و عمیقی را برای مشتریان برگزار کرده و به آن‌ها امکان دسترسی به تحقیقات و اطلاعات خود را می‌دهیم.
  • ایجاد پورتفوی: ما به مشتریان کمک می‌کنیم برنامه‌های هدفمندی را برای 100 روز نخست پس از خرید بخشی از یک شرکت ایجاد کرده و برای اطمینان از موفقیت سرمایه‌گذاری فرصت‌های کوتاه‌مدت آن را پیدا کند. پس از 100 روز، تمرکز ما بر مدل‌های میان‌مدت‌تر، که با نگاه به استراتژی‌های خروج ایجاد شده، و بر تغییر عملکرد شرکت‌های پورتفوی در بخش‌های پرتاثیر خواهد بود. پروژه‌های پورتفوی به صورت اختصاصی بوده، و ابعاد و زمان‌بندی آن بر اساس نیاز‌های مشتری تعیین می‌شود. خدمات ما از ارزیابی چابک شرکت پورتفوی تا تغییر جامع عملکرد، بازطراحی فرایند‌ها، عملیات‌ها و محصولات را شامل می‌شود.
  • استراتژی خروج: ما با استفاده از یک مدل سه‌مرحله‌ای پشتیبانی که برنامه‌ریزی، آمادگی و اقدام برای به حراج‌گذاری و ورود به بازار سهام را شامل می‌شود به مالکان شرکت‌ها کمک می‌کنیم برای خروج در بهترین قیمت آماده شوند. ما با مشتریان در ایجاد و اجرای برنامه‌های یکپارچه و مشخص کسب‌و‌کار و ارائۀ 7 مدل پشتیبان، شامل سندسازی برای فروشندگان و خریداران همکاری می‌کنیم. ما نگاهی مشخص را بر روند‌های صنعت و ریسک‌های کلیدی، چگونگی تاثیر آن‌ها در کسب‌و‌کار‌ها، و شناخت مشخصات خریداران و مسیرهای ترجیحی خروج به مشتریان ارائه می‌دهیم.
  • استراتژی و توسعۀ شرکت: با ترکیب اطلاعات و روند‌های کلان اقتصادی و تحقیقات انحصاری بر روی ترند‌های بازار، ما با برنامه‌هایی مانند چگونگی به دست آموردن موقعیت رقابتی، چگونگی ایجاد استراتژی مالی و چگونگی تحول مدل مالکیت به مشتریان کمک می‌کنیم برای افزایش منابع مالی و عملکرد شرکت برنامه‌ریزی کنند. ما همچنین برای بهبود عملیاتی، شامل مدیریت ریسک و عملکرد‌های پشتیبان در کسب‌و‌کار به مشتریان کمک می‌کنیم.
  • RTS: برای مورد خاص شرکت‌های دارای مشکلات زیاد و واحد‌های ضعیف ما از تخصص واحد RTS استفاده می‌کنیم. این واحد ویژه بر بهبود رادیکال و پایدار عملکرد در تمام صنایع و مناطق جغرافیایی مختلف تلاش کرده و سابقۀ درخشانی در تحول در سازمان‌ها، با تمرکز بر ایجاد ارزش دارد.
  • اجرا به روش هدا: مشتریان ما به خدمات خاص هدا، که تیمی از متخصصان برای همکاری با شرکت‌های پورتفوی بوده و پشتیبانی‌های لازم را برای کمک به شتابدهی اجرای برنامه‌های بهبود ارائه می دهند دسترسی خواهند داشت. تیم اجرای هدا در مناطق و صنایع مختلف بر روی پروژه‌های مختلف کار کرده و به مشتریان در رشد عمده، سریع و قابل اندازه‌گیری کمک می‌کنند.
2021 - Hoda Consulting Group. All Rights Reserved ©