شرکت‌های زیرساخت فناوری

دستیابی به رشد با وجود تغییرات بی‌سابقه

سرعت تغییرات در صنعت فناوری اطلاعات بی‌سابقه بوده و در حال شتابگیری، و رسیدن به تمام بخش‌های صنعت، از سرور و امنیت گرفته تا ذخیره‌سازی و توسعۀ نرم‌افزار است. به طور مشابه، نیاز مشتریان شرکتی به مانند تغییرات در جامعۀ عمومی در حال تغییر بوده و به اتخاذ فناوری‌های جدید و نوآوری داخلی منجر می‌شود.

این تغییرات گسترده به تامین‌کنندگان زیرساخت‌های فناوری به منظور نوآوری و برد در عصر فضای ابری نیاز دارد. ما به شرکت‌ها کمک می‌کنیم به این تغییر گسترده واکنش داده، با تغییر از سخت‌افزار به سمت نرم‌افزار ارزش‌های خود را مطابقت داده، ظرفیت‌های جدید ایجاد نموده و برای ایجاد منابع جدید رشد پورتفوی خود را تغییر دهند.

ما چه کار می‌کنیم

ارتقای مدل کسب و کار

تغییر جامع شرکتی متناسب با عصر نرم‌افزار و ورود به آن

توسعه و مدیریت محصول

مدرن‌سازی سازماندهی توسعۀ محصول

ارتقای تجاری‌سازی و ورود به بازار

بهینه‌سازی مدل فروش، کارایی تیم فروش و اکوسیستم همکاری

تجربه مشتری

بازطراحی فروش و خدمات برای عصر "عضویت و پرداخت حق اشتراک"

برتری در قیمت‌گذاری

بهبود قیمت‌گذاری، مدیریت تخفیفات و طراحی پیشنهادات

مدرن‌سازی کانال‌های توزیع

طراحی و ایجاد ظرفیت‌های کانال توزیع در عصر عضویت

مثالی از تاثیر خدمات مشاوره مدیریت در حوزه ی زیرساخت

تقویت نیروی مدیر محصول

صنعت مشاوره مدیریت به یک شرکت دانش‌بنیان کمک کرد تا 300 نفر از مدیران محصول خود را با استفاده از برنامه‌ای سه‌ماهه برای ایجاد مهارت‌هایی، که شامل انجمن‌های یادگیری، مدل‌های آنلاین، مربی‌گری اجرایی، و یادگیری در حین انجام کار بود ارتقا دهد.

2021 - Hoda Consulting Group. All Rights Reserved ©