استراتژی

ما به مشتریان کمک میکنیم تا با گسترش بازار‌ها، بهبود قالب‌ها، ایجاد همکاری‌ها و اطمینان از کارایی سرمایه به بهبود پایدار عملکرد دست پیدا کند.

خرده‌فروشی سال‌ها است که بازی آزمایش و یادگیری است: امتحان چیز‌های مختلف، یافتن روشی که موثر بوده، و استفادۀ بیشتر از آن. اما همزمان که صنعت به بلوغ می‌رسد، برنامه‌ریزی منظم میان‌مدت و بلند‌مدت استراتژیک برای دستیابی به عملکرد مناسب و پایدار لازم می‌شود.

ما چه کار می‌کنیم

تیم ما در ایجاد استراتژیک ارزش به مشتریان کمک می‌کند. بسته به چالشی که با آن روبه‌رو هستیم، راه‌حل‌ها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

  • توسعۀ بین‌المللی و رشد: ما به خرده‌فروشان کمک میکنیم تا پتانسیل های رشد در آینده، در محصولات جدید، در گروه‌های هدف جدید، و یا بازار‌های مناطق جدید را شناسایی کنند. این موضوع معمولا به انطباق مدل‌های کسب‌و‌کار، ارزش‌های پیشنهادی، و استراتژی‌ها با شرایط و دینامیک بازار‌های نوظهور نیاز دارد.
  • برتری در قالب: مدیریت فعال پورتفوی فروشگاه‌ها نیازمند بهینه سازی است: چه فروشگاه‌هایی باید بهبود پیدا کنند؟ آیا باید فروشگاه‌های جدید افتتاح کرد؟ کدام فروشگاه‌های کنونی باید بسته شوند؟ ما به خرده‌فروشان کمک می‌کنیم سرمایۀ خود را در جای درست متمرکز کرده، و در عین حال برای فروشگاه‌های کنونی قالب، چینش و مکان مناسب را شناسایی کنند.
  • تامین مالی شرکتی: ما با خرده‌فروشان و هلدینگ‌ها کار کرده تا از طریق ادغام، تملیک و تفکیک، پورتفوی خود را بهینه‌سازی نمایند. ما با مشتریان کار کرده تا با استفاده از کارایی فعال سرمایه‌گذاری و مدیریت هزینه‌ها میزان سودشان افزایش یابد. در کنار آن ما ابزار پیشرفتۀ مدیریت ریسک را ارائه می‌کنیم.
  • مدل‌های همکاری: ما به خرده‌فروشان کمک می‌کنیم نکات مثبت و منفی ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای، و یا دیگر مدل‌های همکاری را بررسی کنند. ما با آن‌ها در طراحی جامع شامل ایده، سیستم عملیاتی، پشتیبانی همکاران و مدیریت کیفیت، با نگاهی به ساختار‌های سازمانی و مهارت‌های مورد نیاز برای اثربخشی در همکاری همکاری می‌کنیم.
2021 - Hoda Consulting Group. All Rights Reserved ©