بازاریابی

Image

ما به خرده‌فروشان در سراسر المان‌های ترکیب بازاریابی‌شان با شفاف کردن نیازشان، کمک میکنیم ارزش بیافرینند.

خدمات مشاوره مدیریت به شرکت ها کمک کرده‌ داده‌هایی که در اختبار دارند را درک کرده، بینش‌های معنادار ایجاد نموده، و استراتژی‌های بازاریابی را که هم برای مشتری ارزش ایجاد کرده و هم سبب رشد پایدار شود، ایجاد کنند.

ما چه کار می‌کنیم

ما به مشتریان کمک کرده تا دیدگاه مخصوص به خود را برای ایجاد ارزش در مناطق، محصولات، قالب‌ها و محیط‌های رقابتی خود ایجاد نمایند. بر اساس اینکه چالش پیش روی ما چه باشد، همکاری ما با مشتریان شامل موارد زیر می‌شود:

  • برندینگ: ما به مشتریان کمک کرده تا استراتژی‌های برند‌ مرتبط و متمایز، هم برای فروشگاه و هم شرکت خلق کنند. برند‌ها مهم‌ترین نقطۀ ارتباطی خرده‌فروشان با مشتریان بوده که سبب ایجاد ارتباط همیشگی با مشتریان، کارکنان و سرمایه‌گذاران شده و باعث فروش و سود پایدارتر و بیشتر می‌شوند. بنابر یک تحلیل علمی در حوزه مدیریت ، برند‌های قوی‌تر در یک مدت هفت ساله حدود 5 درصد حاشیۀ سودی بیشتر از شرکت‌های دارای برند ضعیف دارند.
  • بهینه‌سازی ترکیب کانال‌ها: ما به مشتریان کمک می‌کنیم برنامه‌ریزی و خرید کانال‌های جدید را کنترل کنند. ما از ابزار‌هایی مانند Reach-Cost-Quality (RCQ), Marketing Mix Modeling (MMM), وLocal Media Excellence (LoMEX) استفاده کرده تا به تصمیم‌گیری بهتر در زمینۀ بازاریابی، و افزایش بازگشت سرمایۀ بازاریابی کمک کنیم.
  • مدیریت ارزش عمر مشتری (Customer lifetime value): ما به مشتریان کمک کرده تا مشتریان خود را جذب کرده و در طول زمان ارزش ایجاد کنند. مدیریت فعال ارزش عمر مشتری از تمام پتانسیل‌های او- از طریق استفادۀ بهینه از کانال‌ها، کمپین‌های هدفمند و برنامه‌های وفاداری بر اساس ارزش افزوده- استفاده می‌کند.
  • برتری در زمینۀ دیجیتال: ما به مشتریان کمک کرده تا رفتار مردم در فضای دیجیتال را درک کرده و بر اساس آن روند کانال‌های خود را تغییر دهند. ما تجربه و ابزار‌های لازم برای کمک به برتری در بازاریابی دیجیتال، استفادۀ حداکثری از فضای مجازی، و مدیریت فعال بازگشت سرمایۀ بازاریابی را در اختیار داریم.
  • بینش‌های مشتری: ما به مشتریان کمک کرده تا بهترین روش‌های بررسی و طبقه‌بندی را که عوامل موثر بر رفتار مشتری را فهمیده و مهم‌ترین گروه‌های هدف را شناسایی می‌کنند، به کار برند. تخصص ما در زمینۀ کار با داده‌های مشتری شامل جمع‌آوری داده‌ها و تبدیل آن‌ها به بینش است.
  • ایجاد ظرفیت: مشاوران بازاریابی ما از گسترۀ وسیعی از ابزار‌های توانمندساز و برنامه‌های آموزشی استفاده کرده تا به خرده‌فروشان در استفادۀ حداکثری از تیم بازاریابی خود کمک کنند. ما از ابزار‌های ارزیابی برای بررسی ظرفیت بازاریابی خرده‌فروش استفاده کرده و کلاس‌هایی برای آموزش خرده‌فروشی آنلاین و مدیریت روابط ارائه می دهیم. ما با مشتریان خود در زمینۀ طراحی بخش‌ها و فرایندها‌ی بازاریابی، که در جهت اهداف شرکت هستند، کار می‌کنیم.
2021 - Hoda Consulting Group. All Rights Reserved ©