ارتقای تجارت

 

ما با تحلیل پیشرفته و ایجاد اطلاعات در مورد محصول، قیمت‌ها و شرایط کسب‌و‌کار به خرده‌فروشان کمک می‌کنیم به شرکت‌های پیشرو تبدیل شوند.

ما با مشتریانمان در صنعت خرده‌فروشی کار می‌کنیم تا پیشنهاد‌های تجاریشان را در تمام جنبه‌ها، از برنامه‌ریزی چینش محصولات و بهینه‌سازی گرفته تا استراتژی و مدیریت بخش‌های مختلف، قیمت‌گذاری و تبلیغات، برنامه‌های وفاداری مشتری و مدیریت فروشگاه بهبود ببخشند. کار ما تمام بخش‌های خرده‌فروشی مانند میوه‌فروشی، داروخانه و پوشاک، محصولات آرایشی و بهداشتی، و خرده‌فروشی‌های غیراغذیه‌ای، و همچنین تمام مناطق را شامل می‌شود.

مثال‌هایی از تاثیر خدمات مشاوره مدیریت در حوزه ارتقای تجارت

مذاکرات فروشندگان

خدمات مشاوره مدیریت به ادغام بین دو شرکت عمده‌فروشی در اروپا، با ایجاد استراتژی شفاف مذاکره که سبب شناسایی 3 درصد امکان هم‌افزایی در هزینۀ فروش محصولات شد، و تحلیل قوی نتایج احتمالی کمک کرد. تیم با مقایسۀ سطوح هزینه‌های فروش محصول و سود خرده‌فروش با دیگر تولیدکنندگان کار را شروع کرده، و با تحلیل پیشرفته ریشه‌های افزایش هزینه‌ها در هر محصول را به دست آورد. به علاوه، در طول مذاکره با ایجاد پایگاهی از اطلاعات موجود و آموزش به مذاکره‌کننده، این فرایند تسهیل شد.

تغییر تجاری براساس اطلاعات

 به یک شرکت خرده‌فروشی پیشرو در آمریکای شمالی در مورد طراحی استراتژی جدید تجاری، بر اساس طبقه‌بندی جدید مشتریان و اطلاعات به دست آمده از بازار‌های محلی مشاوره داده شد . برای این منظور یک ابزار بررسی عملکرد صنعتی، شامل قیمت‌گذاری و تبلیغات، توسعه داده تا استراتژی را اجرا نموده و به این خرده‌فروشی دانشی دسته‌اول از مشتریان ارائه دهد.

تغییر جامع

خدمات مشاوره مدیریت  به یک شرکت پخش تره‌بار اروپایی، که سال‌ها با مشکل مالی، ایجاد ارزش پیشنهادی، و سازماندهی روبه‌رو بود، با استفاده از یک برنامۀ چندلایه‌ای بر اساس عملکرد کمک کرد. برنامۀ تغییر شامل برنامه‌های تجاری مختلفی، شامل قیمت‌گذاری، تبلیغات، برنامه‌های وفاداری مشتری، مذاکره با شرکت‌های دیگر، و برنامه‌های محصولات شد. این برنامه شامل ارزیابی جامع استراتژی‌ها و برنامه‌های شرکت، شناسایی نقاط قابل بهبود آنی، ایجاد برنامۀ جزئیاتی تغییر، و اجرای برنامه‌ها با سازماندهی مناسب بود. به طور کلی، شرکت از چند صد میلیون ضرر سالیانه به چند صد میلیون سود سالیانه رسید.

استراتژی شرکتی

خدمات مشاوره مدیریت به  یک شرکت چندمحصوله در آمریکای جنوبی کمک  کرد تا استراتژی محصولات مختلف را بازطراحی کند. به علاوه، نحوۀ چینش محصولات و معماری مغازه‌ها را عوض کرده، و با ارائۀ یک محصول پیشنهادی در یک بازار پرچالش باعث رشد برند این شرکت خصوصی شد.

2021 - Hoda Consulting Group. All Rights Reserved ©