بهبود میزان بازگشت سرمایۀ بازاریابی

یک بررسی روی میزان بازگشت سرمایۀ بازاریابی نشان از فرصت صرفه‌جویی 15 تا 25 درصدی، و افزایش درآمد 10 تا 15 درصدی می‌دهد

چالش

یک شرکت موفق در حوزه پخش و خرده‌فروشی، بخش بزرگی از درآمد خود را بر روی ارتباط با مشتریان، و به خصوص روش‌های سنتی بازاریابی هزینه می‌کرد. مدیران شرکت در مورد ارزش این برنامه‌ها مشکوک شده و از یک شرکت مشاوره مدیریتی خواستند تا میزان بودجۀ بازاریابی شرکت، روش اختصاص هزینه‌ها به کانال‌های مختلف و تاثیرات بازاریابی بر مسیر خرید مشتری را ارزیابی کند.

یافتن

بر اساس سهم بالای شرکت از صدای مشتری (Share of voice)، فرض پایه‌ای تیم، بر اساس تجربیات زیاد در کار با مشتریان جهانی، این بود که می‌توان میزان هزینه‌های بازاریابی شرکت را، بدون از دست دادن تاثیرات ارتباط به صورت درصدی دورقمی پایین آورد.

در کار نزدیک با مشتری، تیم مشاوره یک ارزیابی جامع از میزان بازگشت سرمایۀ بازاریابی را، با بررسی  عملکرد برند، برآیند کانال‌های ارتباطی، و استفاده از بازاریابی ایمیلی، تلویزیونی، چاپی و مستقیم انجام داد.

درنهایت با استفاده از داده‌های تحقیقات بازاریابی، تیم مشاوره مدیریت  ارزیابی فرصت‌هایی را برای هماهنگ‌سازی فعالیت‌های مشتری شناسایی کرد. از جمله:

  • کاهش و تعویض سرمایه‌گذاری‌ها در کانال‌های قدیمی
  • ساده‌سازی برنامه‌ریزی کمپین‌ها برای کاهش هزینه ها
  • تمرکز بر ایجاد وفاداری به جای ایجاد برند

تأثیر

تیم مشاوره موفق شد به شرکت کمک کرده تا بیش از 10 درصد از هزینه‌های بازاریابی خود را بدون از دست رفتن تاثیرات کاهش دهد. با تغییرات کوچکی در بازاریابی در مناطق دیگر می‌توان به این عدد 5 تا 10 درصد دیگر هم اضافه کرد. تیم همچنین نشان داد که با افزایش وفاداری مشتری میزان درآمد‌ها هم افزایش خواهد یافت.

2021 - Hoda Consulting Group. All Rights Reserved ©