خدمات مربوط به سیمان

Image

کمک به شرکت‌های این صنعت در برنامه‌ریزی استراتژیک و واکنش عملیاتی به شرایط متغیر یک صنعت.

صنعت سیمان در حال تغییر است. در بازار‌های نوظهور تقاضا در حال رشد بوده، اما این رشد در بازار‌های بالغ وجود ندارد. بازیگران بزرگ دائما در حال تغییر بوده، و شرکت‌های منطقه‌ای در حال سرمایه‌گذاری خارج از بازار‌های منطقۀ خود هستند. در عین حال، بازار‌های کوچک مستقل در مناطق بزرگ‌تر به شکل‌های گوناگون در حال توسعه بوده، و نیاز به تحلیل مستقل را برای ورود به این بازار‌ها ایجاد می‌کنند.

ما چه کار می‌کنیم

در 5 سال گذشته، شرکت های مشاوره مدیریت در بیش از 100 پروژه، شامل مشاوره‌های استراتژیک و تاکتیکی در مورد استفاده و برخورد با تغییرات اخیر بازار به مشتریان خود در صنعت سیمان مشاوره داده اند.ما نیز از ترکیبی از تجربه در صنعت، بینش‌های دقیق جغرافیایی، و اطلاعات بازار استفاده کرده تا مشتریان خود در صنعت سیمان را در 5 زمینۀ استراتژی، عملیات، سازماندهی، تامین مالی شرکت، و بازاریابی و فروش پشتیبانی نماییم.

مثال‌هایی از تاثیرات خدمات مشاوره مدیریت در حوزه صنعت سیمان

  • خدمت مشاوره مدیریت به یک شرکت یک‌پارچۀ جهانی در صنعت سیمان، با پیشینۀ بالایی در مهندسی کمک کرد تا عملیات‌ خود را با استفاده از تحلیل پیشرفته بهینه‌سازی نماید. ، مشاوره مدیریتی موجب ایجاد برنامۀ جامعی شامل استخراج، ساختاردهی، و ذخیره‌سازی داده‌های مشتری، ایجاد مدل و به اشتراک‌گذاری بینش‌های به دست آمده شد. به این صورت که پس ازبررسی و بازدید از تمام کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، یک ابزار خاص شناسایی  و روش جدید بر روی این ابزار پیاده‌سازی شد. در ابتدا انتظار از رشد میزان کارایی ابزار، حدود 3 تا 6 درصد بوده، در حالی که نتیجه، رشد 10 درصدی را نشان ‌داده است که در یک صنعت بالغ، عدد بسیار بالایی است.
  • خدمات مشاوره مدیریت به یک شرکت بزرگ سیمان که با رشد میزان رقابت، افزایش قیمت انرژی، و کاهش رشد بازار مواجه بود کمک کرد تا زنجیرۀ ارزش خود را بازطراحی نموده،و مزیت رقابتی ایجاد نماید. این موضوع سبب کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد، و در عین حال کاهش هزینۀ حمل بار برای مشتریان، افزایش میزان تحویل به‌موقع سفارشات، و کاهش کارهای ناتمام در بسیاری از مناطق شد.
  • خدمات مشاوره مدیریت به یکی از پیشروان تولید سیمان در جهان، که با بحران شدید مالی مواجه بود، کمک کرد هزینه‌های خود را کاهش داده و فرصت‌های رشد را شناسایی نماید. با استفاده از تحقیقات اختصاصی ، به این شرکت کمک شد تا میزان تقاضای سیمان را پیش‌بینی کرده و جذاب‌ترین بازار کوچک برای ادغام و تملیک را شناسایی نماید. این شرکت در حال حاضر در حال شناسایی مکان و روش توسعه است.
  • مشاوره مدیریت به دو شرکت که در حین ادغام بوده، و هر دو دارای درآمد، محصولات و دارایی‌های قابل مقایسه بودند کمک کرد تا کانال‌هاو شبکه‌های توزیع خود را بهینه‌سازی نموده، مهارت‌های عملیاتی را برای اطمینان از عدم تداخل در تولید انتقال داده، و تولید مازاد را با تقاضای احتمالی مازاد هماهنگ کنند. در نهایت این شرکت به هم‌افزایی‌های عمده‌ای دست پیدا کرد.
2021 - Hoda Consulting Group. All Rights Reserved ©