سرمایه گذاری

ما دانش بروز متخصصانمان در زمینۀ سرمایه‌گذاری را با دانش بازار کشاورزی و ابزار‌های منحصربه‌فرد ترکیب کرده تا به مشتریان خود، با تنوع نیا‌ز‌هایشان کمک کنیم.

دانش عمیق ما در مورد بازیگران صنعت، در کنار تخصص در بخش‌هایی مانند صنایع پیچیده، صنعت کالاهای عمومی و خرده‌فروشی، سبب شناختی دقیق از سراسر زنجیرۀ ارزش کشاورزی می‌شود.

ما انواع مختلف سرمایه‌گذاران را در تمام روش‌های سرمایه‌گذاری، شامل سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر، در زمینه‌های مختلف شامل ایجاد روش سرمایه‌گذاری، و بهبود عملیات سرمایه‌گذاری، راهنمایی می‌کنیم.

فعالیت ‌های ما

محاسبۀ دقیق

ایجاد محاسبات دقیق با استفاده از دیدگاه منعطف تحلیلی که دانش منحصربه‌فرد ما و تجربیات ما در صنعت را به کار می‌گیرد.

ایجاد برنامه‌های هدفمند

کمک به شرکت‌های سرمایه‌گذاری در ایجاد و اجرای برنامه‌های هدفمند و دینامیک ایجاد ارزش، با استفاده از دانش وسیع در پروژه‌های تجاری و عملیاتی.

ایجاد برنامه‌های خروج در بالاترین قیمت

کمک به مالکان در آماده‌سازی برنامۀ خروج در بهترین قیمت، با استفاده از مدل حمایتی سه‌مرحله‌ای که برنامه‌ریزی، آمادگی و اجرا را برای به حراج‌گذاری پوشش می‌دهد.

بهبود عملکرد

ایجاد انتخاب‌های استراتژیک برای افزایش سرمایه و عملکرد شرکت با ترکیب دانش عمیق در زمینۀ ترند‌های اقتصاد کلان جهانی با تحقیق منحصربه‌فرد بر ترند‌های بازار

2021 - Hoda Consulting Group. All Rights Reserved ©