خدمات حوزه دیجیتال

ما دانش و تخصص خود در زمینۀ کشاورزی را با هزاران توسعه‌دهنده، مهندس، داده پژوه و محقق ترکیب می‌کنیم.

فعالیت ‌های ما

ما به مشتریان کمک کرده تا با استفاده از فناوری دیجیتال و تحلیل پیشرفته از تمامی پتانسیل‌های خود استفاده کنند.

بازطراحی دید تجاری و ورود به بازار

بازطراحی دید تجاری و ورود به بازار، با طراحی تجربۀ مشتری در کانال‌های مختلف، که فناوری روز را با برتری نیروی فروش ترکیب می‌نماید.

کاهش هزینه‌های زنجیرۀ ارزش

کاهش هزینه‌های زنجیرۀ ارزش با استفاده از فناوری دیجیتال در برنامه‌ریزی، مدیریت و کنترل بهتر عملیات‌ها

بازطراحی مدل‌های کسب‌و‌کار

بازطراحی مدل‌های کسب‌و‌کار با ارزیابی فرصت‌های کسب‌و‌کار‌های دیجیتال، به منظور کمک به کسب‌و‌کار اصلی و رقابت با استارت‌آپ‌ها

استفاده از مدل‌های اقتصادی

استفاده از مدل‌های اقتصادی به منظور پیاده‌سازی تحلیل پیشرفته در هر مرحله از برنامه‌ریزی

Image
مثال‌هایی از تاثیر خدمات مشاوره مدیریت در حوزه دیجیتال

بازطراحی تجربۀ کشاورز و مشتری

مشاوره مدیریت  به یک پخش‌کنندۀ مواد اولیه در آمریکای شمالی در بازطراحی تجربۀ کشاورز-مشتری، از نقطه‌ای که کشاورز برای خرید کردن تحقیق کرده تا پایان مرحلۀ خرید، سبب ایجاد یک پلتفرم دیجیتال که تمام نیاز‌های جامعۀ کشاورزان را برطرف می‌ساخت، شد.

ساده‌سازی تجربۀ مشتری

کار با یک تولید‌کنندۀ مواد اولیۀ غذا در شناخت بهتر نیاز مشتریان، از نانوایی‌های کوچک گرفته تا شرکت‌های بزرگ غذا، و استفاده از ابزار‌های دیجیتال در ساده‌سازی تجربۀ مشتریان.

تغییر عملیات با استفاده از فناوری

کار با یک تولید‌کنندۀ جهانی غلات در تغییر عملیات پالایش غلات، با استفاده از فناوری دیجیتال در بخش بزرگی از عملیات‌ها، از برنامه‌ریزی گرفته تا تامین منابع و بازدهی تولید.

2021 - Hoda Consulting Group. All Rights Reserved ©