راهبران هدا

هیئت مدیره

محمد تعلق

عضو هئیت مدیره

– دکترای مدیریت کسب و کار از دانشگاه تهران
– دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران
– کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
– کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)
– بیش از 30 سال سابقۀ مدیریت اجرایی در ده ها شرکت صنعتی
– عضویت در هیئت مدیره ی بیش از 30 شرکت در ده ها حوزه ی صنعتی

حسن معتمدرضایی

عضو هیئت مدیره

– فارغ التحصیل رشته ی مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف در سال 1356
– سابقه ی بیش از 30 سال مدیریت اجرایی و مدیریت عامل در ده ها شرکت صنعتی
– سابقه ی مدیریت در سازمان های دولتی از جمله شهرداری تهران
– عضویت در هیئت مدیره بیش از 20 شرکت صنعتی دولتی و خصوصی در صنایع مختلف

مهدی خاکی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

– کاندیدای دکترای مدیریت سازمان و رفتار سازمانی از دانشگاه ایالتی آریزونا
– کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم و تحقیقات
– کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی
– جوانترین کارآفرین حوزه ی صنایع بسته بندی کشور در سال 1390
– عضو رسمی انجمن روانشناسی آمریکا (APA)
– بیش از 10 سال سابقۀ فعالیت در صنعت مشاوره مدیریت

سید محمد حسین هاشمی شاهرودی

عضو هیئت مدیره

– کارشناسی ارشد مهندسی انرژی از دانشگاه صنعتی شریف
– کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف
– لایسنس دوره میکرومستر iMBA از دانشگاه مریلند (edx)
– گواهی دوره ی اقتصاد و مدیریت اسلامی از دانشگاه عدالت
– عضو رسمی بنیاد ملی نخبگان
– تقدیر شده توسط انجمن علمی دانشگاه صنعتی شریف

مشاوران

عرفان شریفزاده

مشاور ارشد

– کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران
– کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه امیرکبیر
– کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار از سازمان مدیریت صنعتی
– 9 سال تجربه فعالیت در حوزه ی انرژی شامل شرکت مپنا و شرکت بین المللی پیمانکاری عمومی ایران

سمیه علینژاد

مشاور ارشد مدیریت بازاریابی

– دکتری مدیریت بازاریابی از دانشگاه علوم و تحقیقات
– استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
– بیش از 20 سال سابقۀ فعالیت در حوزه ی مدیریت بازاریابی و مدیریت کسب و کار

سید حسین هاشمی

مشاور ارشد مدیریت فرآیند ها

– کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
– کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار از دانشگاه علم و صنعت
– دارای 10 سال سابقه ی کار در حوزه ی مدیریت کسب و کار

فهرست